Издават се заповеди за събиране на глоби от родителите