Какво може да обясни подобно явление в такова дъждовно лято?