На репетиция на певиците бяха Петя Дикова и операторът Борис Пинтев