Проверка на bTV показва, че те по-скоро затрудняват движението