Информацията е на Международния комитет на Червения кръст