От днес до 11 септември белите шатри са пълни с книги с намалени цени