Софтуерът и цялата техника са купени по съвместен европейски проект с Италия, Франция и Испания