Семействаатакуват постановлението, с което бяха ограничени средствата за лечение на тежко болни деца