Три от тях са за превоз на лица с намалена подвижност