Тракийско племе е почитало божественото семейство през III в. пр.н.е.