От тази година към учебните заведения ще има препоръка да изготвят портфолио за всеки възпитаник