Той ще изиска справка колко струва на държавата издръжката на аташета в Брюксел, Германия и Париж