Разговорите за заплатите и работното време ще се водят с помощта на посредник