Причината - укриване на данъци в размер на около един милион евро