През септември ще бъде сформирана работна група от експерти, които да преценят необходима ли е втора атомна централа