Защо е важно да станем част от Шенген? – това е създадено през 1995 година пространство на свободно движение, което днес включва 26 държави.

22 от тях са от Европейския съюз плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.
Освен България, Румъния и Хърватия, членки на общността, но извън Шенген са още Ирландия и Кипър.

Гражданите и стоките от шенгенските държави могат да се придвижват свободно из цялото пространство, без нужда от визи и без проверки по вътрешните граници.

Това намалява опашките от автомобили по границите, като развива допълнително туризма и търговията. Контролът по външните граници пък се осъществява съгласно единни и съгласувани критерии.