Съветът на Европейския съюз е политическият орган – „гласът” на правителствата на страните от Евросъюза.

Той приема законите на общността, съвместно с Европейския парламент въз основа на предложенията на Европейската комисия.

Председател на Съвета е всяка страна от Европейския съюз. Това става на ротационен принцип в продължение на шест месеца.

Снимка: btvnovinite.bg

Председателството на Съвета на Европейския съюз се координира в тесен кръг от т.нар. „Тройка”, като в настоящата влизат Естония, България и Австрия.

Естония беше начело на Съвета през втората половина на миналата година и предаде на нашата страна председателството.

В края на юни – ние ще го предадем на Австрия.

Приоритетите на Българското европредседателство са в четири основни области:

  1. Бъдещето на Европа и младите хора
  2. Западните Балкани
  3. Сигурността и стабилността
  4. Цифровата икономика

Снимка: btvnovinite.bg

Членове на Съвета са министрите от всяка държава от Евросъюза в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Съветът на Европейския съюз често се бърка с Европейския съвет – това са два различни органа, като вторият се събира веднъж на три месеца. На него лидерите на Общността определят политическите насоки за развитието на Европейския съюз.

Бърка се и със Съвета на Европа, който е напълно различна институция.

Снимка: btvnovinite.bg

Всички обсъждания в Съвета на Европейския съюз са публични. Решенията обикновено се вземат с квалифицирано мнозинство – при настоящите 28 страни в ЕС това означава, че трябва подкрепата на 16 държави, но условието е те да представляват поне 65% от общото население на Съюза.

За блокирането на решение са нужни поне четири държави, които да представляват най-малко 35% от общото население на ЕС.

Изключение при вземането на решенията се допуска само по чувствителни теми като външната политика и данъчното облагане.

Тези въпроси изискват консенсус, т.е. всички държави да гласуват „за”.