Федералните институции в Съединените щати отново са пред риск от спиране на работата. Причината е, че властите не могат да се разберат за финансирането им.

Ябълката на раздора е вдигането на тавана на държавния дълг. Републиканците и демократите трябва до този четвъртък да постигнат споразумение, ако искат да избегнат криза.

Спирането на институциите не се случва за първи път, но сега моментът, когато това може да се случи, е уникален - страната все още се възстановява от разрушителните ефекти от пандемията от COVID-19.

Ако политиците не се споразумеят до 1 октомври, вариантът е временно финансиране, с идеята, че кризата ще свърши с приемането на новия бюджет.