Замърсяването на околната среда отнема живота на повече хора, отколкото войните, природните бедствия, гладът, тютюнопушенето, съобщиха световните информационни агенции. Повече от СПИН, туберкулозата и маларията, взети заедно.

Всяка шеста преждевременна смърт по света през 2015 г. - общо около 9 милиона души, се дължи на заболяване заради замърсяване на околната среда - от въздуха до питейната вода. Разходите за тези болни са огромни - около 4,6 трилиона годишно, или около 6,2 процента от глобалната икономика, твърди международен екип от учени в сп. "Лансет".

Мръсният въздух е най-големият причинител на смъртоносни заболявания (около 6,5 милиона). Следва замърсената вода, която разпространява гастроинтестинални болести и инфекции, убили 1,8 милиона души.

Най-много смъртни случаи, свързани със замърсяването през 2015 г., е имало в Индия - 2,5 милиона. Следва Китай с 1,8 милиона.

Експертите изтъкнаха, че броят на преждевременните смъртни случаи е изчислен приблизително и несъмнено е много по-голям. По-точна оценка може да бъде направена с повече изследвания и нови методи за преценяване на вредните въздействия.

В райони като Субсахарска Африка дори няма системи за мониторинг на замърсяването на въздуха. Замърсяването на почвата почти не се изследва. Има и много токсини, които въобще не се взимат пред вид. По-малко от половината от 5000-те нови химикали, изпускани в околната среда от 50-те години на миналия век, са тествани за безопасност или токсичност.

Азия и Африка са районите, излагащи най-много хора на риск.

Изследването е извършено от около 40 учени от цял свят с методи, посочени от американската Агенция за опазване на околната среда за оценка на полеви данни от тестове на почвата, както и с данни за замърсяването на въздуха и водата от изследването Глобалното бреме на болестите, което се извършва от няколко институции, сред които и Световната здравна организация и Вашингтонският университет.

БТА