„Приемането в Шенген на България, Румъния и Хърватия е водеща задача за нас“, заяви зам.-председателят на ЕК Маргаритис Схинас на пресконференция.

Комисията обяви днес намерение да започне изготвянето на годишни доклади за състоянието на Шенгенското пространство. В стратегията на ЕК за укрепването на Шенген се съдържа отново препоръка Съветът на ЕС да гласува за приемането на България и Румъния в пространството.

Според ЕК сме изпълнили изискванията за приемане в Шенген още преди 10 години.

Комисията отбелязва в днешното предложение нуждата до 2023 г. информационните системи за управление на границите и за миграцията да бъдат свързани и съвместими.

Предлага се в европейското законодателство трайно да залегне възможността за обособяване на т. нар. зелени коридори за улеснено движение на стоки през вътрешните граници в случай на нови извънредни обстоятелства като днешната пандемия.

ЕК ще предложи въвеждане на общоевропейски правила за полицейско сътрудничество и за улеснено предаването на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства. Според комисията е добре занапред молбите за визи за пътуване в ЕС, както и документите за пътуване, да бъдат само цифрови.

Друго предложение на ЕК предвижда събирането и съхраняването на данни за пътниците по въздух да обхване и полетите между държави от Шенген.