Церемониите, свързани с Великден, ще бъдат без богомолци и без процесии. Това разпореди Ватиканът.

Вярващите ще бъдат информирани за часовете на ритуалите и ще се молят в домовете си, като гледат прякото излъчване по телевизията или в интернет.

Богомолците са призовани по време на молитвата на Разпети петък да се помолят за болните и покойните. Великден за католиците е на 12 април.