Министерството на външните работи на Република Северна Македония остро осъжда вандалския акт, при който беше счупена табелата на наскоро открития български културен клуб „Цар Борис III“ в Охрид.

„Припомняме, че според Конституцията и според дългогодишната практика в страната всички граждани на Република Северна Македония имат еднаква свобода на сдружаване с цел упражняване на правата и убежденията си. Призоваваме всички компетентни институции да предприемат необходимите мерки за безпроблемното осъществяване на всички права и свободи на човека и гражданина, гарантирани от Конституцията и закона“, пишат в позиция от външното министерство.

„Същевременно повтаряме призива към всички граждани и сдружения на граждани за зряло и отговорно поведение при зачитане правата и свободите на другите, като отбелязваме, че мултиетническият характер на страната ни е една от основните ценности на конституционния ред, който представлява право и задължение за всеки“, добавят оттам.