Миграционната вълна от Афганистан е основната тема на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз.

Разговорите във формьта "Гимних" се провеждат в тсловенския град Кран.

Там външните министри ще обсъдят и отношенията на Европа с Китай.

България е представена от министър Светлан Стоев.