В момента всяко пето дете в ЕС изживява детството си, лишено от възможности за здравословен живот, образование и достигане на своя пълен потенциал. Тези деца са в риск от бедност и социално изключване, предупреждават от УНИЦЕФ.

Според организацията държавите на Стария континент изпитват затруднения да посрещнат нуждите на най-уязвимите подрастващи и по-специално на децата с увреждания, децата от семейства в неравностойно положение, децата, настанени в институции и децата - бежанци и мигранти.

„Бедността и лишенията в детството могат да оставят следа в развитието на децата за цял живот - да подкопаят здравето, образованието и перспективите им за достоен доход в бъдеще, както и способността им да успяват като възрастни”, допълват от УНИЦЕФ.

Европейска програма „Гаранция за детето”

На този фон УНИЦЕФ съобщи, че съвместно с ЕК и националните власти на седем страни-членки на ЕС, сред които и България, започват Фаза III от европейската програма "Гаранция за детето ".

Инициативата има за цел да прекъсне кръга на различия между различните социални групи и да подкрепи уязвимите деца и техните семейства, като подобри достъпа им до образование, здравеопазване, пълноценно хранене, качествени жилищни условия и грижи.

Програмата ще се изпълнява в седем държави от Съюза - България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Литва и Хърватия.