С прекъснатите здравни услуги и нарастващата бедност заради пандемията от COVID-19 "бъдещето на цяло поколение деца е изложено на риск", предупреждава УНИЦЕФ. Правителствата по целия свят мобилизират милиарди долари, за да спасят икономиките си от предстоящата световна криза, но дългосрочното въздействие на пандемията върху образованието, пълноценното хранене и общото благосъстояние на децата може изцяло да преобърне живота им, посочва организацията в свой доклад.

До 2 милиона допълнителни смъртни случаи на деца

Докладът, в който са проучени 140 държави, установява, че около една трета от страните отчитат поне 10% спад в обхвата на здравните услуги.

УНИЦЕФ заявява, че ако прекъсванията в услугите и нарастващото недохранване продължат, това може да доведе до около 2 милиона допълнителни детски смъртни случая и 200 000 допълнителни мъртвородени деца през следващите 12 месеца.

„На картата е заложено бъдещето на цяло едно поколение”

„Факт е, че децата могат да се заразят и да започнат да разпространяват вируса, но това е едва върхът на айсберга, що се отнася до настоящата пандемия. Най-голямата заплаха за децата се дължи на нарушения достъп до основни услуги и на неимоверния ръст на бедността. Колкото по-дълго продължава кризата, толкова повече се задълбочава въздействието ѝ върху образованието, здравеопазването, пълноценното хранене и благоденствието на децата. На картата е заложено бъдещето на цяло едно поколение”, казва Хенриета Форе, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

От Детския фонд на ООН добавят, че броят на децата, живеещи в бедност по различни причини, които нямат достъп до образование, здравни грижи, жилище, пълноценна храна, хигиенни условия и вода, е скочил с 15% в световен мащаб и бележи ръст от 150 милиона деца към средата на 2020 г.

Какъв е планът на УНИЦЕФ?

Организацията предлага набор от практически и конкретни действия за обединяване на света около общата кауза за реализирането на Целите за устойчиво развитие и Конвенцията за правата на детето, които правителствата трябва да изпълнят. Ето и кои са те:

  • Осигуряване на равен достъп до образование за всички деца, включително чрез справяне с дигиталното разделение.

Затварянето на училищата наруши обучението на 91 процента от учениците по целия свят. Децата от малцинствените общности понасят най-голямата тежест: Около 463 млн. ученици не са имали достъп до дистанционно обучение по време на първото затваряне на училищата през пролетта.  

  • Гарантиран достъп до пълноценна храна, ваксини и услуги в сферата на здравеопазването.

Според УНИЦЕФ в момента децата са изложени на най-голям риск от глад и болести, защото са най-беззащитни. Необходимо е да се вземат мерки за осигуряване на равен достъп за всички деца и подрастващи, независимо къде живеят, до COVID-19 диагностика и лечение.

  • Подкрепа и защита на психичното здраве на децата и младежите, прекратяване на тормоза, основаното на пола насилие и лишаването на децата от пълноценни грижи.

Кризата с пандемията от COVID-19 усложнява проблема с насилието и експлоатацията на децата от всички краища на света. По време на затварянето на страните уязвимите деца са откъснати от ключови служби за подкрепа и защита.

  • Подобряване достъпа до чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия.

Липсата на достъп до питейна вода и санитарно-хигиенни условия за хиляди хора по света ограничава способността им да се предпазят от вируса.

  • Прекратяване ръста на детската бедност и създаване на условия за възстановяване на всички хора в контекста на едно приобщаващо общество.

Икономическата криза, причинена от COVID-19, заплашва да засегне най-силно децата и подрастващите. Очаква се до края на годината живеещите под националния праг на бедността да скочат до 140 млн.

  • Закрила и подкрепа на децата и семействата, преживели военни конфликти, природни бедствия или разселване.

Още преди избухването на пандемията от COVID-19 хиляди бежанци по света се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.  А здравната криза само допълнително усложнява картината.