Нов доклад на Световната банка сочи, че почти 150 млн. души по цял свят ще бъдат изключително бедни до края на 2021 г. заради глобалната криза от COVID-19. Това означава, че те ще живеят с по-малко от 1,90 долара на ден.

За първи път от две десетилетия насам се очаква глобалната бедност да се повиши. Икономическата криза влошава неравенството между отделните прослойки много по-бързо и рязко от предишни рецесии.

Пандемията почти е изтрила прогреса при намаляването на крайната бедност по света.

Според изчисленията на Световната банка от 88 до 115 млн. души могат да попаднат в крайна бедност през 2020 г. заради икономическата рецесия. Данните са значително по-високи от предишната оценка на банката през май месец, когато изчислиха, че допълнителни 60 млн. души вероятно ще попаднат в крайна бедност.

Крайната бройка хора, които ще попаднат в крайна бедност може да се увеличи до 150 млн. до края на 2021 г.

От Световната банка посочват, че целта крайната бедност да бъде заличена до 2030 г. може да не се осъществи без „бързи, целенасочени и значими действия“.

Крайната бедност ще засегне между 9,1% и 9,4% от световното население през тази година. Преди пандемията очакванията бяха, че бедността ще падне до 7,9% през 2020 г.

Световната банка се стреми да помага на уязвими групи и общества като предлага различни грантове и заеми за отделни хора и бизнеси, както и да отменя плащания по дългове за някои от най-бедните държави в света.

Банката е обещала повече от 160 млрд. долара финансиране за страните в помощ на „здравето, икономиката и справянето със социалния шок“, предизвикани от пандемията. По-голямата част от парите ще отидат за страни, които Световната банка нарича „със среден доход“ – развиващи се нации като Бразилия, Индонезия и Южна Африка, където нивата на бедност са изключително високи.

В доклада се посочва също, че крайната бедност може да засегне много хора в градски райони – проблем, който традиционно се наблюдава в по-отдалечени места.