Европа преживява най-тежката суша от пет века насам. Това се посочва в доклад на Глобалната обсерватория за засушаването.

Почвите са сухи почти на половината континент, като това ще има отражение върху реколтата на летните култури. Германия е една от най-засегнатите страни.

Река Рейн е една най-важните пътни артерии за Европа. Корабоплаването по нея в момента е затруднено, което налага превозването на въглища с товарни влакове. Очаква се това да доведе до закъснения при пътническите превози.