COVID-19, миграционна политика, както и горещите отношения на Европа с Турция и Русия – това са акцентите на плановете за възстановяване от пандемията започващия този следобед двудневен Европейски съвет в Брюксел.

Евролидерите ще обсъдят и плановете за възстановяване от пандемията.

В ранния следобед днес държавните и правителствени ръководители на 27-те ще започнат срещата си с изводите до този момент от епидемията. Връщането на свободното движение на граждани в Европа и координацията между държавите членки ще са в центъра на разговорите.

Също за днес е предвидена и горещата тема миграция. Съветът вероятно настоятелно ще поиска предложения от Комисията за продължаване на споразумението с Турция.

Отново Турция и проблемите с правовата държа и човешките права ще бъдат в центъра на внимание и тази вечер, когато лидерите ще обсъждат външните отношения на Европа. Напрегнатите отношения с Русия също са точка от дневния ред.

В петък централната тема ще е рекордният план за възстановяване от епидемията и националните стратегии в тази посока.

България ще бъде представена от президента Румен Радев.