Европейската статистическа служба „Евростат” отчете увеличение на броя на заетите за първи път от две години насам. От май до края на юни общо 32 000 души са се върнали на работа.

Така делът на безработните е спаднал от 11 на 10,9%. Намалението е нищожно на фона на 500-те милиона жители на общността, но все пак е сигнал за икономическо съживяване.

Броят на безработните остава ужасно висок, коментираха от Брюксел и напомниха за споразумението на Европейския съвет миналия месец, за борба с младежката безработица.

Най-тежка остава ситуацията в Гърция и Испания, където безработните са съответно 26,9 и 26,3 процента от трудоспособното население.