Едва 19% от българите заявяват, че биха се ваксинирали срещу COVID-19 при първа възможност. Това показват данни от проучване, представено от Европейската комисия.

Отбелязва се, че по-нисък резултат се наблюдава само в Кипър - 16%. Средно в ЕС желание за ваксина възможно най-скоро изразяват 45% от участниците в допитването.

Още 20% посочват, че биха се ваксинирали до края на годината. За 21% това може да се очаква по-нататък, а 2% не знаят дали искат ваксина, показват данните.

Най-много са заявилите желание да бъдат имунизирани в Ирландия (74%), Дания (73%) и Швеция (71%).

За нашата страна отговорите показват също, че 21% изразяват готовност да се ваксинират до края на годината, а 32% - по-късно. Общо 22% от българите са отговорили, че няма да се ваксинират "никога", а 6% не знаят какво да правят.

В ЕС расте делът на хората, които заявяват, че чувстват противоепидемичните мерки все по-нетърпими, като за 11% е крайно трудно да ги понасят, а за 29% - много трудно.

Близо половината (49%) в ЕС не са доволни от мерките на европейско равнище, а 43% са удовлетворени. Над половината (56%) не са доволни от националните мерки.

В България 55% харесват европейските мерки, а 32% не са доволни. Общо 46% очакват възстановяването на икономиката да се почувства догодина, 25% - през 2023 г., 12% изобщо не очакват възстановяване, а 7% вярват, че това ще се случи до няколко месеца.