Най-новият обект в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО е древен град в Гватемала. Той е обитаван за първи път още 800 г. пр.н.е. и е по-древен от селищата на Маите.

Градът, датиран от най-ранната известна голяма мезоамериканска цивилизация – олмекската, е бил един от най-важните икономически и културни центрове в Южна Гватемала в предколумбово време.

Разположен е на 600 метра надморска височина върху добре дренираните склонове на вулканичната верига.

Империята на олмеките започва да запада около 400 г. пр.н.е., докато маите започват да разрастват влиянието си в региона.