Европейската комисия прие предложение за създаването на междуинституционален орган по етика, обхващащ членове на институциите на ЕС.

Със създаването на органа по етика за първи път ще бъдат изготвени общи стандарти за етично поведение на работещите в институциите.

Стандартите ще се отнасят до няколко области, като една от тях е приемането на подаръци, гостоприемство или пътувания, предлагани от трети лица.

Поверените публични длъжности или мандати не бива да служат за извличане на лична. Когато те надхвърлят символичната стойност на учтивост или останат недекларирани, приемането на подаръци под каквато и да е форма или гостоприемство от източници извън институцията създава рискове от конфликти на интереси и подозрения за влияние или да бъде видяно, че влияе върху процеса на вземане на решения, посочват от ЕК.

Въвеждат се и стандарти за приемането на награди и отличия по време на мандат. Според Европейската комисия получаването на извънинституционални отличия може да породи близост, риск от конфликт на интереси при бъдещо взимане на решения и липса на независимост.

Стандартите ще помогнат за съгласуване на оценката на причината за почестите или наградите и възможните последици за независимостта.

Нови правила ще има за бивши служители на институциите на ЕС, както и допълнителни изисквания за деклариране на имуществото.

Органът по етика е в съответствие с действията на Комисията в областта на върховенството на закона, демокрацията и прозрачността заедно с други инициативи, като пакета за борба с корупцията, представен на 3 май.