Новата банкнота от 50 евро с надпис на кирилица влиза в обращение, съобщи Европейската централна банка.

На новите банкноти "евро" е изписано и на кирилица под надписите на гръцки и на латиница.

5,4 милиарда банкноти излизат на пазара в държавите от еврозоната. Старите банкноти продължават да са валидни и няма да се обменят.

Банкнотата от 50 евро е най-фалшифицираната.

До края на 2018 г. ще бъдат пуснати и обновени банкноти с номинал от 100 и 200 евро.