Населението на планетата ще се увеличи с 2 милиарда души през следващите 30 години и ще достигне 9,7 милиарда през 2050 г. Това прогнозира доклад на ООН, посветен на глобалните демографски промени, съобщават световните агенции.

До 2100 г. населението на Земята може да достигне пик от 11 милиарда души. Според прогнозите 50% от общия прираст на населението през следващите три десетилетия ще дойде от 9 страни - Индия, Нигерия, Пакистан, Демократична република Конго, Етиопия, Танзания, Индонезия, Египет и САЩ.

През 2027 г. експертите на ООН очакват Индия да изпревари Китай и да заеме първото място в света по брой на населението. Числеността на жителите на тропическа Африка до 2050 г. ще се удвои, пише БТА.

"Населението се увеличава с най-бързи темпове в най-бедните страни на света, което води до допълнителни затруднения в борбата с бедността, неравенствата и глада. Това подкопава и усилията за укрепване на образователните и здравни системи", отбелязват от ООН.

В доклада се посочва още, че населението на планетата застарява, като това важи най-вече за страните в Европа и Северна Америка. През 2018 г. броят на хората на възраст 65 и повече години за първи път превиши броя на децата до 5-годишна възраст. Основни причини за застаряването на населението са увеличената продължителност на живота и намаляването на раждаемостта.

В момента на една жена в света се падат средно 2,5 новородени, а до 2050 г. показателят ще спадне до 2,2 новородени.

Застаряването на населението води до намаляване на дела на хората в трудоспособна възраст, което е причина за сериозни проблеми, свързани със социалното осигуряване на възрастните хора и изплащането на пенсии.

Увеличава се и броят страни, където се наблюдава намаляване на населението, свързано най-вече с понижаването на раждаемостта. До 2050 г. в 55 държави броят на населението ще намалее с минимум 1%.