Един от основните въпроси на нашето време е как да изхраним нарастващия брой хора на планетата и как да намалим емисиите на парникови газове и да спрем изменението на климата. Насекомите могат да бъдат ключов отговор и на двата проблема, установяват немски учени, цитирани от Ройтерс.

Целта на изследването на института е да направи насекомите алтернатива за използването на протеини, получени от соя, обикновено използвани в производството на храни и фуражи.

Един от начините е да се получат продукти от самите насекоми. Според учените липидите от насекоми могат да бъдат разработени до висококачествени лубриканти, които да заменят полезните изкопаеми при горенето като въглищата.

Хитинът и хитозанът могат да бъдат част от козметиката и лекарствата. Друг начин за подобряване на шансовете за пазара на насекоми е да се намалят разходите за материала, с който се хранят насекомите.

В Индонезия и Малайзия, например, големи количества отпадъци от производството на палмово масло обикновено се изгарят или оставят да изгният, като и двата процеса отделят парникови газове.

Учени са разработили гъби, които превръщат органичните отпадъци в храна за насекоми.