Намаляване на бежанския натиск към Европа и връщането му до нивата от преди 3 години, отчита Евростат.

Данните на Върховния комисариат за бежанците показват, че по море през 2017 г. са влезли над 170 хиляди души, търсещи закрила.

През тази година най-много бежанци са влезли в Италия и Гърция.

Увеличава се натискът към Испания. В момента най-много сред новите бежанци са хората от Нигерия, Сирия и Гвинея.

В Турция също намалява броят на търсещите закрила. През 2017 г. са пристигнали над 550 хиляди души от Сирия. В момента в южната ни съседка живеят близо 3 милиона и 500 хиляди бежанци.