Европейските държави трябва да положат още по-големи усилия за подобряване на качеството на въздуха заради пораженията, които нанася замърсеният въздух на човешкото здраве и околната среда, посочва в проучване Европейската агенция по околната среда.

Мръсният въздух е главна причина за преждевременна смърт в 41 европейски държави, обхванати в проучването.

Твърдите частици, озонът над земната повърхност и азотният диоксид предизвикват и засилват проблеми в дишането, сърдечно-съдови заболявания и рак и съкращават живота.

Транспортът, земеделието, производството на енергия, индустрията и домакинствата са основни източници на замърсяване на въздуха.

Мръсният въздух нанася вреди на екосистемите, почвата, горите, езерата и реките и намалява реколтите, припомня Европейската агенция по околнато среда.