В Обединеното кралство кралят или кралицата изпълняват ролята държавен глава. Британската монархия е конституционна, което означава, че кралят няма законодателна инициатива.

Тя от своя страна е съсредоточена в парламента, който излъчва състава на изпълнителната власт – премиера и министрите.

Задълженията на монарха

Монархът назначава министър-председателя и министрите в кабинета, открива парламентарните сесии, поставя кралския печат върху законите, приети от парламента, като по този начин те биват обнародвани.

Кралица Елизабет II назначава Лиз Тръс за министър-председател
Снимка: Reuters

Тя председателства Тайния съвет, състоящ се от видни политици, но има консултативен характер. Посреща и изпраща чуждестранните посланици, назначава съдии по предложение на парламента и провежда ежеседмична аудиенция с министър-председателя. 

Откъснатата позиция на монарха от политическите решения му позволява да спомага за приемствеността след смяната на управление в страната. За 70 години кралица Елизабет II е назначила 15 премиери, които са били от различни политически партии.

Представителните функции

Въпреки че монархът няма законодателна или изпълнителна власт, той продължава да играе важна роля в живота на държавите от Общността на нациите, включваща 53 независими държави, които са били част от Британската империя.

Монархът е държавен глава на още 14 държави, сред които са Австралия, Канада, Ямайка и Нова Зеландия.

Кралят изпълнява ролята на държавен глава, като представлява националната идентичност, единство и гордост, дава усещане за стабилност и приемственост, официално признава успеха и високите постижения и подкрепя идеала за доброволческа служба.

В това участват и останалите членове на кралското семейство.

Президентството - модерната форма на монархията

В парламентарните републики президентската институция замества тази на монархията. Президентът изпълнява ролята на държавен глава, обнародва законите, свиква и разпуска парламента, участва или е патрон на благотворителни инициативи, председателства съвети с участието на представители на изпълнителната власт. 

Една от разликите е, че ри президента няма наследяване - той се избира за определен мандат. 

Подобна е ролята на президента в Германия, който се избира от Федералното събрание, а не от гражданите - изборът му е непряк.

Пряко избраните президенти имат по-разширани функции като законодателна инициатива или възможност да налагат вето върху закони на парламента - възможности, които монархът няма.