Всеки трети гръцки ловец идва на лов в България. Причините са голямото разнообразие на дивеч в някои райони, и цените за ловен излет, които са идентични с тези в Гърция.

В момента в Атина се провежда тридневно ловно изложение, на което има и български щанд, организиран от Министерството на земеделието. 

Предлагат се ловни излети, а интересът на гърците в последните над 20 години е предимно към лова на птици - фазан, яребица, гургулица и бекас. 

Най-често гостите ловуват в Южна България, по поречието на реките Струма и Места.

Най-голямото ловно изложение в Гърция се посещава средно от 80 000 до 100 000 души всяка година.

Тази година български ученици, които живеят в Атина, поздравиха с народни изпълнения посетителите.