Европейската комисия предлага въвеждането на минимална работна заплата в Европа.

Проектът цели да се бори срещу социалния дъмпинг в Европа и да задържи в родните им страни работници, които се готвят да се преместят в по-богатите държави в Съюза.

Идеята на Еврокомисията не е да се въведе еднаква минимална работна заплата в различните страни, а механизъм, по който да се изчислява най-ниското възнаграждение, като се имат предвид разликите в нивото на живот.

Освен това противниците на идеята са много и тя може и да не стане факт в близко бъдеще.

Идеята датира от далечната 1992 г. и фактът, че до този момент няма минимална работна заплата в Европа показва, че пречките са сериозни.В момента има 6 страни в ЕС, в които изобщо няма минимална работна заплата.

Сред тях са скандинавските страни, които са и най-големите противници на проекта.

При евентуално въвеждане на европейска минимална работна заплата, най-печеливши биха били страните с най-ниски заплати. Като пример Европейската комисия дава България и Румъния.

Еврокомисарят по заетостта и социалните права Никола Шмит обясни, че въвеждането на рамката ще е полезно за много страни, в които има минимална заплата, но не би гарантирала достойния начин на живот.

По думите на Петър Витанов от Прогресивния Алианс на социалисти и демократи обясни, че минималната работна заплата може да се бори с растящия брой хора, които имат ниски доходи.

Идеята на Еврокомисията не може да се бори със социалния дъмпинг в Европа и дори ни отнема стратегическо предимство, смятат други европейски представители.

Предстоят шестседмични консултации със социалните партньори и едва през април Комисията вероятно ще е готова с текст, който да предложи на депутатите тук в Страсбург.