ЕС трябва да направи повече, за да помогне на земеделските производители да получат справедлива възвращаемост от веригата на предлагане на храни, да се справят със смущенията на пазара и да намерят нови пазари за продукцията си, изключена от руския
пазар.

Това се посочва в две необвързващи резолюции, гласувани от Европейския парламент днес. Страните от ЕС трябва да помогнат на земеделците да обединят силите си в организации на
производители и да повишат влиянието им при договаряне, добавят евродепутатите.

"Има много дългосрочни възможности за млечния сектор на ЕС, но досега Европейската комисия не е успяла да се справи с новите предизвикателства като края на квотите за мляко, наскоро удълженото руско ембарго върху вноса на храни от ЕС и нестабилността на цените.

Трябва да използваме по-ефективно наличните инструменти, но ЕС трябва да положи и повече усилия, за да подпомогне превръщането на млечния сектор в световен лидер", заяви докладчикът Джеймс Никълсън (Европейски консерватори и реформатори, Великобритания), цитиран в съобщение на ЕП.

"Трябва да насърчаваме земеделските производители да се присъединят към съсловните организации, така че да се повиши влиянието им при договаряне, да се укрепи позицията им във веригата на предлагане на храни и по този начин те да увеличат доходите си. Важно е също да се повиши тяхната конкурентоспособност и да се справим с нелоялната търговия.

ЕС трябва да помогне на земеделските производители да намерят нови пазари за своите изделия и да улесни износа", заяви докладчикът Нуно Мело (ЕНП, Португалия).

По-справедлива верига на предлагането на храни

Евродепутатите настояват, че ЕС трябва да уравновеси по-добре веригата на предлагането на храни, да подобри допълнително контрола на пазара на мляко, да въведе по-добри възможности за справяне със смущенията на пазара и да предостави допълнителни стимули за млекопроизводителите и производителите на плодове и зеленчуци, които да обединят силите си в организации на производителите.

ЕП призовава ЕК и държавите от ЕС да разработят по-гъвкави кризисни лостове, тъй като съществуващите пазарни мерки не са достатъчни за решаване на текущите предизвикателства.

- да предложат за обсъждане законодателни мерки за справяне с нелоялната търговия, например въвеждане на механизми за защита на земеделските производители от злоупотреби на пазара на дребно;

- да предоставят възможност на създадената неотдавна Европейска обсерватория за наблюдение на пазара на мляко да изпраща по-рано и по-чести предупреждения в случай на криза и да отправя препоръки за необходимите действия;

- да подобрят признаването на организациите на производителите, за да увеличат силата на земеделските производители при преговори с търговските вериги;

 - да помогнат на организациите на производителите да предоставят по-големи стимули за присъединяването на фермерите към новите обединения или за сливането на съществуващите;

- да осигурят различни възможности за износ на продукцията от ЕС, за да може производителите да устоят на удълженото руско ембарго и да се възползват максимално от възможностите за разширяване на пазара след неотдавнашното премахване на квотите
за мляко;

- да увеличат износа чрез премахване на митническите и фитосанитарните бариери за страни извън ЕС чрез търговски преговори и да следят отблизо тенденциите на международните пазари, за да се установят възможностите за износ.