Европейската комисия реши да открие официални процедури за установяване на нарушение на България и още три държави членки - Германия, Полша и Португалия, тъй като не са въвели правилно някои елементи от правилата на ЕС за борба с тероризма.

Европейските правила въвеждат определение за престъпление

  • пътуването в чужбина за извършване на терористично действие;
  • връщането в или пътуването до ЕС за такива дейности;
  • обучението с терористична цел и финансирането на тероризма.

Правилата предвиждат осигуряването за жертвите на тероризъм на достъп до надеждна информация, както и до професионални услуги за възстановяване.

Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата в националното законодателство до 8 септември 2018 г., отбелязва ЕК. Четирите държави разполагат с два месеца, за да отговорят на комисията.