На 3 декември се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява датата за Международен ден на хората с увреждания.

Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп до общата среда на хората с увреждания, както и достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.