България е сред 15-те държави членки на Европейския съюз, които ще са бенефициенти по новото споразумение за отпускане на финансова помощ по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, предаде БГНЕС.

Това става ясно от Споразумение подписано от посланиците на трите държави донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и постоянния представител на Холандия в ЕС, чиято държава в момента е ротационен председател на съюза.

Общият бюджет за периода 2014-2021 г. възлиза на 2,8 млрд. евро. Основен донор на двата финансови механизма е Норвегия. За България са предвидени 210,1 млн. евро до 2021 година. 115 млн. евро ще са по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и 95 млн. по линия на Норвежката програма.

Сумата е значително по-голяма от средствата, които страната ни получава по линия на стария програмен период. За периода 2009-2014 г. България имаше право на достъп до общо 126,6 млн. евро, като изпълнението на част от проектите в момента е на финален етап.

Най-големи бенефициенти през новия програмен период ще са Полша и Румъния, които ще получат съответно по 809,3 и 502,5 млн. евро. Новото за периода 2014-2021 е създаването на регионални фондове за справяне с младежката безработица, за което ще бъдат заделени 65,5 млн. евро и за насърчаване на регионалното сътрудничество с 34,5 млн. евро.

Инвестициите по двете програми са разпределени в пет приоритета, по които трите държави донорки ще очакват проекти: 1. Иновации, научни изследвания, образование, конкурентноспособност; 2. Социално включване, младежка заетост, намаляване на бедността; 3. Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика; 4. Култура, гражданско общество, добро управление; 5. Правосъдие и вътрешни работи.