Китайски археолози откриха нови елементи от прочутата теракотена армия, изработена преди повече от две хилядолетия. Находки включват 120 нови войници, коне и колесници.

Намерени са още и над 300 по-дребни предмети, като оръжия, щитове и оръдия на труда.

Теракотената армия е създадена при управлението на династията Цин около 240 г. преди Христа. Състои се от повече от 8 хиляди фигури на войни, коне и карети - всички изваяни в действителен размер. Част от статуите са открити случайно през 1974 година от местни селяни, докато копаят кладенец.

Теракотената армия е включена в списъка на ЮНЕСКО на световното културно наследство.