Държавният надзор и правителствените ограничения за достъп са най-големите опасности пред бъдещето на интернет. Това се казва в доклад на изследователския център Пю, разпространен в четвъртък.

За списването на доклада са допринесли 1400 експерти. Те предупреждават, че засиленото регламентиране и цензурата върху онлайн пространството в някои страни излагат на риск бъдещето на глобалната мрежа.

"Действията на някои страни за запазване на сигурността и политическия контрол ще доведат по повече филтриране, блокиране, разпокъсване и разделение на интернет", се казва в научния труд. В него се използва понятието „балканизиране” на интернет (подобно на разпадането в Западните Балкани), когато се говори за разделението и разпокъсването на интернет.

Авторите на изследването посочват Китай, Египет, Пакистан и Турция като примери за страни, чиито действия са опасност за бъдещето на глобалната мрежа.

Търговският натиск също е заплаха за отворения характер и организацията на интернет, се посочва в документа. Усилията да се реши проблемът за свръхнатоварването на мрежата с информации пък може да направи данните прекалено трудни за откриване, се допълва в документа.

Авторите му предупреждават, че общественото доверие в интернет може да намалее след разкритията за следенето от страна на американските тайни служби.