50 млн. души са живеели в робство през 2021 г. Това сочат данните, събрани и обобщени от Анадолската агенция по повод Международния ден за премахване на робството.

"От тези хора 28 млн. са били на принудителен труд, а 22 млн. са били в капана на принудителен брак", се посочва в последния публикуван доклад "Глобални оценки на съвременното робство" на Международната организация на труда, Международната организация по миграция и организацията с нестопанска цел Walk Free.

През 2021 г. в модерно робство са били 10 млн. души повече, отколкото през 2016 г., се отбелязва в доклада, като се цитират глобални оценки. Проблемът е, че през последните пет години броят на хората, попаднали в капана на съвременното робство, значително се е увеличил, съобщава БГНЕС.

Съвременното робство се състои от два основни компонента: принудителен труд и принудителен брак. И двата се отнасят до ситуации на експлоатация, които лицето не може да откаже или не може да напусне поради заплахи, насилие, измама, злоупотреба с власт или други форми на принуда.

"Жените и момичетата съставляват 11,8 милиона от общия брой на принудително наетите лица. Повече от 3,3 милиона от всички лица в принудителен труд са деца", се посочва в доклада. Повече от две трети от лицата, принудени да сключат брак, са жени, което се равнява на приблизително 14,9 милиона жени и момичета, се допълва в доклада.

На 2 декември 1949 г. ООН приема законопроект, насочен към изкореняване на съвременните форми на робство, като трафика на хора, сексуалната експлоатация, детския труд и принудителните бракове, който оттогава се отбелязва всяка година като Международен ден за премахване на робството.