Европейският съюз отделя 3,5 млрд. евро за помощ за държавите членки, които приемат бежанци от Украйна.

За България са налични повече от 148 млн. евро.

Най-много средства се отпускат на Полша – над 562 млн. евро, следвана от Италия, която получава 452 млн. евро, и Румъния – 450  млн. евро.

Най-малко се насочват към Малта – 4,4 млн. евро и към Ирландия – 3,5 млн. лв.

Помощта цели да облекчи допълнителната тежест върху публичните финанси на държавите членки.