Случаите на раковите заболявания сред децата е нараснала с 13% от 80-те години на миналия век насам, сочат резултатите от изследване на Световната здравна организация (СЗО).

Част от това увеличаване може да е свързано с по-лесното и ранно откриване на заболяванията от рак в следствие на развитието на технологиите, смятат от СЗО. Влияние имат и външни фактори като инфекции или някои замърсители в околната среда, поясниха от Международния център за изследвания срещу рак към Организацията.

„Ракът е значима причина за смъртност сред децата и тийнейджърите въпреки относително рядката му поява преди 20-годишна възраст”, отбеляза експертът Кристофър Уайлд от СЗО. 

Между 2001 г. и 2010 г. честотата на заболяванията от рак сред децата под 14-годишна възраст е 140 случая на 1 млн. деца годишно. Най-разпространеният вид рак – близо една трета от случаите в тази възрастова група, е левкемията, следвана от мозъчните тумори и лимфомите.