Изследовател от Велико Търново откри и проучи нова скална църква в района на Ивановските скални манастири. Храмът вероятно съществува от XIII-XIV век, но до скоро не е бил известен.

Петте манастира по южната дъга в местността Писмената от години са слабост на Евгени Коев. Последното му откритие е църква - част от манастира Кръщалнята.

"Интересното е, че тя се намира в самото подножие на скалите и това е единствената църква в района на Ивановските скални манастири, където имаме православен храм, който е в самото подножие на скалния венец", разказва Евгени.

Според спелеолога фактите са безспорни. В източната част са запазени оформените ниши, служили за свещенодействие.

Сподвижници на изследователя през годините са ученици и университетски преподаватели.

Последните датирания за поклонници са от XVIII век. Експедицията е насочена и към природното разнообразие в района.

Новооткритата църква вече е картирана, а характеристиките на природното разнообразие в района - описано.

"Това означава, че този паметник на културата, въпреки че днес не фигурира в никакви регистри, не е запазен като такъв, но той физически съществува като паметник на културата и това е част от нашето наследство, той вече има своята локализация, има своето подробно описание", обясни Евгени Коев.

Следващата цел на изследователя е да създаде регистър на скалните светилища, храмове и параклиси у нас, защото такъв все още няма.